Ideal Bikes

 1. Όταν ο χρήστης επισκέπτεται τις ιστοσελίδες του Ομίλου Εταιριών Μανιατόπουλος, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει Προσωπικά του Δεδομένα, δηλαδή προσωπικά στοιχεία του που τον ταυτοποιούν, όπως για παράδειγμα είναι το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του. Ο Όμιλος δεν ζητάει από τον επισκέπτη τέτοιου είδους πληροφορίες και οι ιστοσελίδες μας είναι πληροφοριακού χαρακτήρα. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα συλλογής κάποιων στοιχείων μέσω Εκτελούντων την Επεξεργασία (Processors), τα οποία όμως δεν αφορούν στο άτομο αυτό καθεαυτό, αλλά αποτελούν στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης (π.χ. το όνομα του browser που χρησιμοποιείται, ή ο υπολογισμός του ατόμου που επισκέπτεται το site με τη μορφή αύξοντα αριθμού, για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας στις ιστοσελίδες του Ομίλου).

 2. Στις ιστοσελίδες του Ομίλου παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης φόρμας επικοινωνίας που ο χρήστης επιλέγει ο ίδιος να συμπληρώσει, προκειμένου να επικοινωνήσει on line με τις εταιρίες του Ομίλου για όποιο θέμα επιθυμεί. Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας που παρέχονται στο χρήστη, όπου ο χρήστης δεν υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία του, π.χ. μέσω e-mail, ή τηλεφωνικά. Η φόρμα συμπλήρωσης, εφόσον ο χρήστης επιλέξει να την χρησιμοποιήσει, μπορεί να περιέχει θέση για καταχώρηση προσωπικών δεδομένων όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία μόνο για δική του χρήση και για καλύτερη εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου, καθώς και για την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του.

 3. Τα cookies είναι αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα μεταφέρει στο σκληρό δίσκο του κομπιούτερ του χρήστη. Η χρήση cookies από τον Όμιλο έχει σαν σκοπό τη διευκόλυνση του κάθε χρήστη και την καλύτερη εξοικείωσή του με τα συστήματα χρήσης του διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει το χρήστη και να διευκολύνει την πλοήγησή του στις ιστοσελίδες της. Ωστόσο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τους browsers τους έτσι ώστε να μη δέχονται cookies.

 4. Με την υποβολή από τον χρήστη τυχόν Προσωπικών του Δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Ομίλου (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας), τα Προσωπικά Δεδομένα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων που διατηρεί ο Όμιλος.

 5. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να συνίσταται σε διάφορες ενέργειες, όπως για παράδειγμα είναι η καταχώριση, οργάνωση και αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων, η διαβίβασή τους στα αρμόδια τμήματα των εταιριών του Ομίλου και στους τυχόν Processors, καθώς επίσης η μεταβολή, ή και η διαγραφή τους.

 6. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, καθώς και τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), όπως αυτός συμπληρώνεται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.

 7. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας ανάμεσα στον χρήστη και τις εταιρίες του Ομίλου, και η όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και ταχεία παροχή πληροφοριών και απαντήσεων στο χρήστη, σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλής πίστης.

 8. Κατά συνέπεια, ο Όμιλος συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών, όπως για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο του πελάτη και τα στοιχεία επικοινωνίας του (π.χ. διευθύνσεις, emails, τηλέφωνα).

 9. Τα Προσωπικά Δεδομένα τηρούνται από τον Όμιλο για όσο καιρό διαρκεί η επικοινωνία με τον χρήστη, και όσο απαιτεί η κείμενη νομοθεσία ή τυχόν συμβατική υποχρέωση, αναλόγως και με τη φύση του θέματος.

 10. Ο Όμιλος δεσμεύεται να κρατά τα Προσωπικά Δεδομένα του χρήστη ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύει και να τα διαγράφει εφαρμόζοντας τους κατάλληλους κανόνες ασφαλείας, να τα προστατεύει από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή δημοσιοποίηση, πλην όσων απαιτούνται για τη συμμόρφωση του Ομίλου με τις νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις του, και γενικά να εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

 11. Ο Όμιλος σέβεται όλα τα προβλεπόμενα από τον GDPR δικαιώματα του χρήστη. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα του, δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης αυτών, δικαίωμα διαγραφής τους εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός Επεξεργασίας, δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητά τους (δηλαδή το δικαίωμα να τα ζητά και να τα λαμβάνει σε φορητές μονάδες, π.χ. usb, cd) και δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία, καθώς και όποιο άλλο δικαίωμα του αναγνωρίζει ο Νόμος.

 12. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσής του αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του. Η ανάκληση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση προς τον Όμιλο.

 13. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

 14. Ο Όμιλος έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), προς τον οποίο ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται για άσκηση των δικαιωμάτων του, ως ακολούθως: κ. Χριστίνα Σκόνδρα, Τηλέφωνο: (+30)2610993045, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dpo@idealbikes.gr, Ιστοσελίδα: www.idealbikes.net, Ταχυδρομική διεύθυνση: ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Σόλωνος και Κ. Παλαμά, Άγιος Βασίλειος, 26504, Πάτρα.